Mehter Marşları

Mehter Marşları

Mehter Marşları


Mehter Sözleri (Lyrics)


Bülbüller Ötüyor Seher Vaktidir


Bülbüller ötüyor seher vaktidir
(Yandım amman amman)
Gül bade içelim bahar vaktidir
Hazır olun erler gaza vaktidir
(Yandım amman amman)
Dökülelim yine düşman eline

Çadırlar toplansın tuğlar dikilsin
(Yandım amman amman)
Tekbir sedaları arşa yükselsin
Tuğlar başa geçsin tekbir çekilsin
(Yandım amman amman)
Destur saldıralım düşman eline


Ceddin deden

Ceddin deden
Neslin baban
Ceddin deden neslin baban
Hep kahraman Türk milleti
Orduların pek çok zaman
Vermiştiler dünyaya şan
Orduların pek çok zaman
Vermiştiler dünyaya şan

Türk milleti Türk milleti
Türk milleti Türk milleti
Aşk ile sev milliyeti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o mel'un zilleti
Kahret vatan düşmanını
Çeksin o mel'un zilleti


Çırpınırdı Karadeniz

Çırpınırdı Karadeniz
Bakıp Türk'ün bayrağına
Ah ölmeden bir görseydim
Düşebilsem toprağına

Sırmalar sarsam koluna
İnciler dizsem yoluna
Fırtınalar dursun yana
Yol ver Türk'ün bayrağına.

Kafkaslar'dan esen yeller
Şimdi Sana selam söyler
Olsun bütün Moskof eller
Kurban Türk'ün bayrağına.

Ayrı düştüm dost elinden
Yıllar var ki çarpar sinem
Vefalı Türk geldi yine
Selam Türk'ün bayrağına.


Devlet Marşı

Askerlerin hâzır silah
Kuvvetlenir sûlh u salâh
Devlet bulur feyz ü felah
Meşhur olur bu istilâh.

Askerlerin kişver-küşâ
Türk devleti sen çok yaşa.

Orduların etse sefer
Yol gösterir avn ü zafer
Mansûr olur her bir nefer
Düşman kalır bî-tâb-fer.


Eski Ordu Marşı

Ey şanlı ordu,ey şanlı asker
Haydi gazanfer, umman-ı safter
Bir elde kalkan, bir elde hançer
Serhadde doğru ey şanlı asker.

Deryada olsa herşey muzaffer
Dillerde tekbir, Allahü ekber

Allahü ekber, Allahü ekber
Ordumuz olsun daim muzaffer.


Fetih Marşı

Yürekler kabarık, gözler de damla

Mehteri saygıyla dur da selamla
Bir huşû içinde dinle gülbankı
Sesleniyor tarih, bu ses o yankı.

Sen böyle yürürken tuğla sancakla
Türkün savaşları geliyor akla

Asırlar boyunca çınladı serhad
Doğudan batıya, Yemen Belgrad
Duyarak bakışan gözler görüyor
Fatih Topkapı'dan şehre giriyor


Genç Osman

(Aman) Genç Osman Dediğin Bir Küçük Uşak
Beline Bağlamış İbrişim Kuşak (Of Of)
(Of Of) Askerin İçinde Birinci Uşak
Allah Allah Deyip Geçer Genç Osman (Of Of)

(Aman) Bağdadın İçine Girilmez Yastan
Her Ana Doğurmaz Böyle Bir Aslan Of Of
(Of Of) Kelle Koltuğunda Geliyor Kars'tan
Allah Allah Deyip Geçer Genç Osman (Of Of)

(Aman) Bağdadın Kapısın Genç Osman Açtı
Düşmanın Cümlesi Önünden Kaçtı (Of Of)
(Of Of) Kelle Koltuğunda Üç Gün Savaştı
Allah Allah Deyip Geçti Genç Osman (Of Of)

(Aman) Askerin Bir Ucu Göründü Van'dan
Kılıncın Kabzası Görünmez Kandan (Of Of)
(Of Of) Bağdadın İçinde Tozdan Dumandan
Toz Duman İçinde Kaldı Genç Osman (Of Of)


Hücum Duası

“Allah Allah, 

Celil-ü Cebbâr, 

Muînü’s-Settâr,

Hâlik'ül-leyli ve’n-nehâr, lâyezâl, zü'l-Celâl, birdir Allah, O'nun birliğine.

Hâtemü'l- Enbiya, Peygamberimiz Cenâb-ı Ahmed- i Mahmûd-u Muhammed Mustafa (bu anda bütün efrad, elleri göğüslerinde olduğu halde eğilip salavât getirirler). Âl-i evlâd-ı resûl-i müctebâ, imdad-ı ruhaniyyetine.

Pîrân, mürşidîn, aşıkîn, kurragerîn, vasılîn, hamele-i Kur'an, güzeştegân-ı  ehl-i iman,

Ebu'l-feth ve’l meğazi Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri'nin ervahına ve avn-u inâyetine,

Bilcümle âlem-i islamın necât, saadet ve selametine.

Devletimizin bekâ-u temâdisine.

Ordularımızın devam-ı muzafferiyyetine.

Pîrler, erenler, üçler, yediler, kırklar, göçenler demine, devrânına Hûûû diyelim. (Bu anda bütün takım davulları, zilleri şiddetle vurarak "Hû çekerler". Sonunda üç defa kös vurması veya gülbankçının "Allah Allah"  demesiyle dururlar.)

Eli kan, kılıncı kan.

Sinesi üryân, ciğeri püryân.

Meydan-ı şehâdette Allah yoluna revân.

Kahrımız, gazabımız düşmana ziyan.

Adüvden korkmadık, korkmayız hiç bir zaman. 

Kur’anda zafer vaad ediyor Hazret-i Yezdân.

Uğrun açık olsun ey Serdar-ı  Mücahid. 

Hüdâ, kılıncın keskin eylesin, ömrünü gün gibi bedîd.

Fahr-i âlemi hoşnud ettin. Hak gaza-yı ekberin etsün mübarek ve saîd…”


İhtiyatlar Silah Çatmış Yolun Üstüne

İhtiyatlar Silah Çatmış (Ah) Yolun Üstüne (Hey Aman Aman)
Nazlı Yarim Geli Gelivermiş Sol Dizin Üstüne (Adaş Aman Amman)
Gözüm Yaşı Durmaz Akar Gül Yüzün Üstüne (Hey Aman Aman)

 O Da Benim Nazlı Da Yarim Ne Oldu Sana (Adaş Aman Aman)
 Şimden Sonra Haram Olsun Şu Yerler Bana (Hey Aman Aman)

Çıkayım Gideyim (Be Kuzum) Bir Uçtan Uca (Hey Aman Aman)
Göstereyim Sana Da (Be Kuzum) Ayrılık Nice (Adaş Aman Aman)
Kurbanlar Keseyim (Be Kuzum) Gördüğüm Gece (Hey Aman Aman)

 O Da Benim Nazlı Da Yarim Ne Oldu Sana (Adaş Aman Aman)
 Şimden Sonra Haram Olsun Şu Yerler Bana (Hey Aman Aman)


Kırımdan Gelirim

Kırım'dan Gelirim (Gelirim) Adım (Da) Sinan'dır
(Hey Hey Aman Adım Da Sinan'dır Hey)
Kılıncının Suyu (Yâr Suyu) Kandır (Da) Dumandır
(Hey Kandır Da Dumandır Hey)

Kırım'dan Gelirim (Gelirim) Atım (Da) Araptır
(Hey Hey Aman Atım Da Araptır Hey)
Gizlenme Nemçe'lu (Nemçe'lu) Halin (De) Haraptır
(Hey Halinde Haraptır Hey)
Gizlenme Nemçe'lu (Nemçe'lu) Meydan (Da) Burdadır
(Hey Meydan Da Burdadır Hey)


MEHTER MARŞI

Gâfil ne bilir neş’ve-i pür-şevk-i vegâyı
Meydân-ı celâdetteki envar-ı sefâyı
Merdân-ı gazâ aşk ile tekbir tekbirler alınca
Titretti yine, rû-yı zemin arş-ı semâyı.

Allah yolunda cenk edelim şân alalım şan
Kur’an’da vaadediyor Hazret’iYezdan.


ESTERGON KAL’ASI

Estergon Kâl’ası bre dilber aman
Su başı durak aman
Kemirir gönlümü bre dilber aman
Bir sinsi firak.

Gönül yar peşinde bre dilber aman
Yar ondan ırak aman
Akma Tuna akma bre şahin aman
Ben bir dertliyim.

Yar peşinden amanda gezer
Koşar yandım karabahtlıyım.


YELKENLER BİÇİLECEK

Yelkenler biçilecek,yelkenler dikilecek
Dağlardan çektirilen kalyonlar çektirilecek.

Elde sensin dilde sen gönüldesin baştasın
Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın

Delikanlım, işaret aldığın gün atandan
Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan
Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan’dan.


BUNA ER MEYDANI DERLER

Buna er meydanı derler
Bunda söz olmaz yandım aman aman
Çifte yürekli erkekler
Şahım gelir bu yane yandım aman aman.

Ele bele dine imânım
İhanet olmaz yandım aman aman
Okurlar fermânı imanım
Yandım kıyarlar cane yandım aman aman.


EY GAZİLER

Ey gaziler yol göründü
Yine garip serime
Dağlar taşlar dayanamaz
Benim ah u zârıma.

Dün gece yâr hanesinde
Yastıcağım taş idi
Altım toprak; üstüm yaprak
Yine gönlüm hoş idi.


Ordumuz etti yemin

Ordumuz etti yemin
Titredi hak-ü zemin
Milletim etti yemin
Açıldı râh-i nevin

Sancağımız şanımız
Şanlı Türk ünvanımız
Vatan bizim canımız
Feda olsun kanımız (2x)

Terk-i arâm eyledik
Ceht-i ikdâm eyledik
Nesr-i merak eyledik
Hakk'a kıyâm eyledik

Sancağımız şanımız
Şanlı Türk ünvanımız
Vatan bizim canımız
Fedâ olsun kanımız (2x)


Abdülhamid Han Marşı

Döşetti Hicaza demir yolları
Kuruldu Hamidiye Alayları
Hududlara koştu onbinlerce Can
Serdar-ı Hakan Abdulhamid Han
Cennet Mekan Sultan Abdulhamid Han

Haliçte yeni bir Tersane kurdu
Denizaltıları deryaya vurdu
Darul aceze ve kuraba kurdu
Serdar-ı Hakan Abdulhamid Han
Cennet Mekan Sultan Abdulhamid Han

Ezmedi ezdirmedi hiçbir kimseyi
Vermedi verdirmedi bir karış yeri
Halkının hizmetinde Hakk'ın bir eri
Serdar-ı Hakan Abdulhamid Han
Cennet Mekan Sultan Abdulhamid Han

İsterdi milleti hep yüce olsun
Osmanlı'nın Şanı dünyaya dolsun
Huzurunda cihan selama dursun
Serdar-ı Hakan Abdulhamid Han
Cennet Mekan Sultan Abdulhamid Han

Yenilikler

FaceBook'dan takip et ...
Yeni Osmanlılar Genel Merkezi
... Twitter'den takip et
www_osmanli_de
Yeni Osmanlılar vimeo video arşivi
Yeni Osmanlılar Saltanatı
Yeni Osmanlılar YouTube video arşivi
Osmanlı Haqqani TV