Görevimiz

Ümmet-i Muhammedi Hazreti Mehdi aleyhisselama hazırlamak

Osmanlı Devleti Sahabe-i Kiram hazeratından sonra Islam'ın en büyük devleti olup, Kıyamet kopmadıkça yıkılmayacaktır!

Şeyh-ül Ekber Muhiddin-i ibn-i Arabi
Bismillahirrahmanirrahim

Biz Yeni Osmanlıların görevi; Ümmet-i Muhammedi Hazreti Mehdi aleyhisselama
hazırlamaktır. Mehdi aleyhisselamı hatırlatmak, O kutlu Hazreti anlatmak. Bu görev bizim olduğu kadar herkesinde vazifesidir.


Şimdi Evliyalar insanlar arasında seçme yapmakta, iyi olanlarla kötü olanları birbirinden ayırmaktadır. Mehdi´ nin Altınçağını ancak temiz olanlar görecek. Temiz olanlar, insani duygular taşıyanlar o mübarek günlere erişeceği muhakkak.

Vahşilik sıfatı taşıyanlar aradan çıkartılacaktır. Mehdi aleyhisselamın hükmettiği
devirde yeryüzüne melaikeler inecek ve onlarla omuz omuza yaşanacak. "Birbirlerini gören bu melaike mi yoksa insan mı?" diye hayrete düşecek.

Hz. Mehdi (A.S)'ın günlerinde yaşayan insanlar O'ndaki tecelli ile melaike gibi olup islamın hakikatini yaşayacaklar. O insanlar ne kimseyi incitecekler ne de kendileri incineceklerdir, tıpkı melaikeler gibi...

Dünyayı kasıp kavuran, insanları çılgına çeviren Ekonomik Kriz Mehdi aleyhisselamın çıkış alametidir. Hadis-i Şerif´ lere bakıldığında Ekonomik Krizin açık bir işaret olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır.

Peygamber Efendimiz Mehdi´ nin Cıkış alametlerinden bahsedip, şöyle demiştir; İşler kesad gidecektir. Herkes "satamıyorum, alamıyorum, kazanamıyorum!" diye yakınacak.

TİCARET ve yolların KESİLDİĞİ ve fitnelerin çoğaldığı zaman Mehdi çıkar. FİTNELER ONUN ELİYLE SÖNER. İSTANBUL O'NUNLA FETHEDİLİR.

Bu alametlerin neredeyse hepsi, Hicri 1400 (1979)'ün başından beri ardı ardına ortaya çıkmaktadır. Peygamberimiz (sav), Fırat'ın suyunun kesileceğini, Ramazan ayında Ay ve Güneş tutulması olacağını, Irak'ın ve Afganistan'ın işgal edileceğini, gökyüzünde olağanüstü olaylar yaşanacağını, büyük depremler olacağını, birbirini takip eden fitneler meydana geleceğini, anarşi ve kargaşanın artacağını, sosyal bozulmaların yaşanacağını haber vermiştir ve bunların her biri gerçekleşmiştir.


2008 YILINDA BAŞLAYAN VE DÜNYA ÇAPINDA OLUŞAN BÜYÜK EKONOMİK
KRİZ, 1400 YIL ÖNCE PEYGAMBERİMİZ (SAV) TARAFINDAN HZ. MEHDİ'NİN
ÇIKIŞ ALAMETLERİNDEN BİRİ OLARAK BİLDİRİLMİŞTİR.

Bundan sonra bizlere düşen dua etmektir. Allah' tan Mehdi' ye kavuşmayı dilemektir. Evliyalar nasihatlarında; "Mehdi' ye ancak O Hazretin zamanına ulaşmak için niyet edenler erecektir" derler.


Yarab! Bize rahmet kapılarını, cennet kapılarını, hayır kapılarını aç. Mehdi aleyhisselamın zamanına yetişmeyi bizlere nasip eyle! Bizleri İsa Aleyhisselam ile müşerref eyle! Bize Futuhat kapılarını, nur kapılarını, melekutun, semavatın, ceberrutun kapılarını, huzur-ul Resul kapılarını Huzurullah kapılarını aç Ya Rab!

..Bizi Osmanlı´ nın edepleriyle edeplenen kullarından eyle Ya Rab !

Yenilikler

FaceBook'dan takip et ...
Yeni Osmanlılar Genel Merkezi
... Twitter'den takip et
www_osmanli_de
Yeni Osmanlılar vimeo video arşivi
Yeni Osmanlılar Saltanatı
Yeni Osmanlılar YouTube video arşivi
Osmanlı Haqqani TV