Şeyh Nazım: Sandala Mandala Nizamı

Şeyh Nazım Adil El-Rabbani

Osmanlı'nın şerefi vardı

Bu zamanın akılsız insanları, hepsi Saltanat'a düşmandırlar. Hepsinin aklına ne koymuşlar? Bir tabir geldi bana da onu söyleyeyim, gülesiniz. Bugün dünyayı idare eden devletlerin vasfı nedir? Sandala mandala. Sandala mandala. Bütün bu demokrasi dedikleri idare sandala mandala. Başka birşey değil derdi. On para etmezler. Zaten on para etmedikleri için sandala mandala oldu, bunların nizamı.

Devleti Aliyye-i Osmaniyye duruyor, Azametli. Ondan sonra gelenler; sandala mandala. İyi değil mi bu yorum kendilerine çok uyar. Tutar tarafları yoktur, hiç birisinin. Hepsi yani böyle bir sallantı olsa hepsi yıkılacaktır. Ümid ediyoruz ki akıllılarımız başa gelsin ve "Ati kullin zi hakkın hakka" "Her hak sahibinin hakkını versinler." Yedi yüz senelik şanlı bir devletin namını sile silsen bu ne cürettir. Büyük bir cürettir. Yıktın, Osmanlı'yı yıktın yerine ne getirdin? Sandala mandala bir devlet getirdin. Adı bilinmez, şanı yok; adı da yok. Hiçbir yerde. Dilenci oldular. Dilenci oldular. Şanlı Ecdadımızın kullandığı para; altın ve gümüş. Altın ve gümüş mecidiye idi. Bunlar kağıt kullanıyor. Kağıt altını da silsen şın yok. Yani üstünde yazdığı paranın adedi bir kıymet ifade etmez, çünkü karşılığı yoktur. Onun için bugün kalbime o geldi de bu bütün demokrasi dedikleri rezil sistem sandala mandala. Nedir sandala mandala?

İşte bunların kurdukları; Mısır'da birbirine girdi millet. Birbirini öldürüyor ne için? Sandala mandala millet kuracağız diye. Bre getir bre şeyi, memleketin sahibini. Şerefini taşıyan Sultanı getirsene sen. Sokaktan adam toplarsın. Birbirlerine girmişler İskenderiye'de. Daha girecekler! "Ahmed Mısır'dan gelir. Kılınç kana bulanır" demişlerdi eskiden. Çok şey olacak.

Bütün milletler, bütün devletler bıkmış; usanmışlar bu idarelerinden. Bunlar çünkü idareyi bilmiyor. İdareyi bilmiyor. Herif karpuz alacağı vaktinde karpuzu satan adama der, ya hu sen seç. Sen seç ağam der. E ben bilmem seçmeyi. Sen seç de ver derdi, uygun karpuz. Karpuzu seçemeyen bu adamlar devleti idare edecek adam seçebilir mi? Seksen milyon, bir kalabalık var bizde. Şimdi, seksen milyon içerisinde sen beş yüz kişi seçip de koyasın oraya. Onların içinden de seçersin, otuz kişi mi? Kabine dedikleri. Kabine de sandala mandala. Ehil olan adam yok içinde hiç birisi. Ama işte. Sandala mandala sistemde sen İspor (spor) bakanısın. Sen medeniyetler bakanısın. Sen ziraat bakanısın. Ziraattan anlamaz herif.

Sen köylüler bakanısın. Köylünün ne ihtiyacını dinler. Dağları taşları kapattı. Milleti rezil etti, sefil etti. Memleket açken, Yunan'a yardım yolladı. Maşa'Allah. Sandala mandala hükümet icraatların en başından bu sistemi kuran sandala mandaladır. Anladığı yok, hiç. Hiç anladığı yoktur. Ve bugünkü hale düştük hala bu sarhoşluktan uyanamıyoruz. İnşa'Allah uyandıracak bir hareketler var şimdi. Allah bizi bu sandala mandalayı teyit edenlerden etmesin. Bırakacağız onu, adam olacağız. Bırakacağız onu şerefli olacağız. Bırakacağız onu şanlı şöhretli olacağız. Sultan. Sultan geliyor. Dediğinde Sultan'ın bu sözünde bile heybet var. Memleket kalkar otururdu, Cuma Selamlığı yaptı. Bunlar Cuma'yı kaldırdı. Pazarı getirdi. Bre biz gavur muyuz? Bizim ne alakamız var pazar günüyle? Bizim bu kadar asırdır on asırdır, on beş asırdır kullandığımız Cuma'nın suyu mu çıktı ki; sen Cuma'yı çalışıyorsun da cumartesi yarım gün Yahudiler'in. Pazar Hristiyanlar'ın, ne alakamız var bizim?

Bizi asli benliğimizden koparıp. Çünkü Osmanlı'nın şerefi vardı. Osmanlı'nın şerefinden dolayı; onu istemedi, yıkmak istedi. Bugün hepsi pişmandır. Hepsi pişmandır. İşin içinden çıkamazlar; nasıl çıksın? Saltanatı bırakmış da sandala mandala nizam kurmuş. Demokrasi dediği sandala mandala. Nedir Şeyh Efendi sandala mandala? Manasını ne bileyim ben. İşte bu şimdikilerin hareketi sandala mandaladır. Bu demokrasi nizamı sandala mandaladır. Başka işe yaramaz. Ne olduğunu kimse bilmez. Yakında İnşa'Allah baş aşağı gelecek bunlar. Çünkü senet yok. Sallanıyor. Her tarafta sallanıyor. Bütün millet ne için sokağa döküldü her yerde? Aradıklarını bulamıyorlar.

Bu sandala mandala nizamında aradıklarını bulamıyorlar. Ve her başa geçen, kendi kesesini doldurmak için geçiyor. Bu kafadaki adamların hepsini Allah tüketsin. Bize Sultan gerektir. Bu fikrimiz de olacaktır. Sultan'dan başka bizi kurtaracak bir devlet olamaz. Saltanat Ali Osman. Allah onlara rahmet eylesin. Onu bozanlara da lanet olsun. Fatiha. Sarığını çıkartmış zorla. Başında giydiği fesi zorla çıkarmış. Kaç kimseleri asmış. Ne gereği vardı? Mecburi şapka giydirmiş. Karşı gelen kaç bin kişiyi astırmış. Bu ne hükümeti? Sandala mandala. Ayık olanların işi değil bu. Allah bizi onlardan uzak eylesin; şerleri başlarına. Hala anlayamıyorlar. Bizim düşünen adamımız yok ki. Kavga kıyametten o parti, bu parti. Ne partisi? Ne partisi bu? Bir ümmet bir Sultan. Partiyle kavga edilmesi şeytanın işidir o; sandala mandala. Avrupa da battı, Amerika da, Rus da battı. Orta Asya'nın hepsi battı. Şaşıp kaldılar. Ne yapacağız? Bre sandala mandala nizamını bırak. Gel Saltanata gel. Sultanlığı getir. Ki Sultan Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki varisidir. Sultan Zillullah, Allah'ın gölgesi gibidir diyor.

Bunlar şaşkın olmuş. Yasak ettim diyor, bir gecede harpları durdurdu. Millet ne yapacağını şaşırdı? Yasak diyor. Osmanlı yazısı yasak. Bilinmesin şanlı mazimiz. Değiştirdi, abc yaptı. Ne lüzumu var? Hiç lüzumu yoktur. O da dursun, o da dursun. Zaten yazarlardı. Latince'yi, İngilizce'yi okuyanlarımız var. Onlar onu bilirdi. Ona gerek olmayan adamı ne için zorladın sen. İlla bununla yazacaksın. Kimse birşey bilen yok. Hepsi cahil cüheladır. Mazisinden haberi yok. Allah Ya Rabbi, Gani Padişah.

Bu sandala mandala olan külüstür cemaatları ortadan kaldıracak bize Sultan gönder Ya Rabbi. Sen'in şanını ilan edecek Habibi'nin şerefini ilan edecek, Şeriatı'nı baş tacı edecek Sultan gönder bize Ya Rabbi. Amin amin amin. Fatiha.

İyidir bu? Nasıl?

H.M: Çok iyi Maşa'Allah.

Ş.E: Aklında tutar mısın? Öyle böyle durduğumuz yerde açıldı ama doğrudur zannederim.

H.F: Tabii doğru. Ş.E: Öyledir. Çünkü bu damadım aslan Maşa'Allah, sen de. Eski Osmanlı çepkesini giyse şalvarını giyse, başında Osmanlı tacı olsa başka; bu kıyafet başka.

H.F: Bu sandala mandala kıyafeti.

Ş.E: Hah. Unutma. Beğendin mi sandala mandala?

H.F: Çok güzel. Kıyafet de öyle.

Ş.E: İşte bunların sistem, bütün dünyanınki sandala mandala olacak. Nereden geldi aklıma bilmem ki, bu sandala mandala. Hanımlar da sandala mandalada hepsi.

H.F: Evet.

Ş.E: Beğendin mi? Hoş oldu. Fatiha.

Saatler değil, günler değil, aylar değil, yıllarca söylesek bitmez oğlum. Ama uydu kendilerine o. Sandala mandala da nereden geldi benim aklıma? Hepsi sandala mandala nizamını istedi. Al sandala. Birbirinizi yiyiniz. Acirlena bi fereci Ya Rab. Ya Rab, Şeriatı Garravun Ahmediye'yi icra edecek Sultan gönder, Osmanlı gelsin Ya Rabbi. Fatiha. İyi gitti bu. Bu nizam sandala mandalayla yürümez. Ne Kıbrıslılar, ne Türkler, ne Ruslar, ne Amerikalılar İngiliz; eski nizamı tutuyor. İngiliz ananesini bırakmadı. Öbürleri futbol yaptı. Ananelerini de zibile attı. Zibil de değil, abdesthaneye attılar. Tövbe Ya Rabbi, Tövbe.

Çok hoş bu sandala mandala meselesi. Hanımlar da sandala mandalada modaya uyarız. Hangi nizamdasın? Sandala mandala nizamında herkes moda üzerine yaşayacaktır, moda elbiselerle. Bre moda şeytanın uydurduğu kadınları fahişe yaptılar. Erkekleri p.. oldu. Ne oldu? İşte oldu sandala mandala nizamında dünya madcez oldu. Tövbe Ya Rabbi, Tövbe Estağfirullah. Hizmet etmek manasıdır, e şimdi kalmadı. Keser gibi, kendi tarafına yontuyor. Her başa geçen; sandala mandala nizamında ki adamlar keser gibi kendi tarafına yontar. Millete gitmez, keser böyle böyle vurdu mu kendi tarafına. O tarafta birşey yok. "Beşşiru vela tuneffiru" "İnsanları sevindiriniz, nefret ettirmeyiniz." İnsanlar nefret ediyor birbirinden.

Bu nedir? Sandala mandala nizamıdır bu. Yeni çıktı, turfanda bugün bu. E sandala mandala nizamında Kur'an okunmaz. Şeytanın borusu öttürülür diyor o vakit. Sandala mandala nizamında Kur'an okunmaz. Ne okunur? İcat eden p... sövmek okunur. Bütün millet sandala mandalada sövüyor. Birbirlerine sövüyor. Aman Ya Rabbi. Bu da kuvvetli bir sohbettir. Milleti şaşırtırır. Çıkarsın bunu söyletsin. Hadi Allah razı olsun. Karnımız da acıktı.

Hak gelinceye kadar duracağız İnşa'Allah. Yarı buçuk beni de anladılar İnşa'Allah. Biiznillah, duracağım bunların pisliklerini bunlara süpürtüreceğim. Ondan sonra Mehdi (as) ile beyatımızı. Bunları temizleyeceğiz İnşa'Allah. Bu sandala mandala nizamlarını. Hadi Esselamun Aleykum. H.M: Ve Aleykum es Selam Ş.E: Ve Rahmetullahi. La İlahe İll'Allah Seyyidina Muhammedun Resulullah. Hadi oğlum selametle. Selametle, yaşa.

Yenilikler

FaceBook'dan takip et ...
Yeni Osmanlılar Genel Merkezi
... Twitter'den takip et
www_osmanli_de
Yeni Osmanlılar vimeo video arşivi
Yeni Osmanlılar Saltanatı
Yeni Osmanlılar YouTube video arşivi
Osmanlı Haqqani TV