Şeyh Nazım: Sefer ve Armageddonun Ayak sesleri

Şeyh Nazım Adil El-Rabbani

Kıyamet kopmaz ta ki dünya iki taraf olup da aralarında azim, büyük bir muharebe olmasın.

Şiddetli giriyor, başlayacak süpürsün. Küfür ve küfre bağlı olan insanların hepsi süpürülecek. Çoğu. Şam açılacak İnşa'Allah. Melhame, Amik Ovası'nda olacak. Amik Ovası'ndaki melhame yani insan kıranı hiç sorma. Ve İstanbul yolu açılacaktır.

Mehdi (as)'ın talimatı var. Kendi zahir değildir derdi Şeyh Efendi Hazretleri. Bu Şam'dan bir kuvvet gelecek. Amik Ovası'nda, yukarıdan asker gelir. Sarı olanlar dediği Ruslar. Buradan gelenler Müslümanlardır. Çatışacak. Seksen fırka bu tarafta, seksen fırka öbür tarafta.

Seksen sancak altında. On iki bin neşter der. Neşter dediği asker. Seksen kere on iki bin hesab et, yukarıda durur, aynı miktarda buradan, Şam tarafından gelen asker onlarla seksen fırkadır onlar da. Seksen, seksen tümen. Her bir tümen on iki bin kişidir diyor. Yani takriben bir milyon orada, bir milyon burada çatışacaktır. Amik Ovası'nda bitirilecektir. Korkuyorum, korkuyorum. Bu şiddet Allah bizi uzak eylesin. Şam önü açılacaktır. Sultan gelecek muhakkak. Ürdün'deki Sultan gelecek içeriye. Mehdi (as)'ın eli var; lakin kendisi zahir değildir. Emir geldiğinde bunları Melhame bittikten sonra Mehdi (as) üç tekbir getirir. Üç tekbir.

Yeryüzünde ne kadar bu teknoloji hepsi durur. Ne vapur yürür, ne tayyare uçar. Ne tank yürür, ne top atar. Kesinkes kılıç süvarileri gelir ki kimse bilmez nereden geldiğini. Mehdi (as) tekbiri aldığında bitti. Yaklaştı. Bilmiyorum bu ayda ne gibi zuhurat vardır ama epey zuhurat olacak. Ya Rabbim. Rebiül Evvele yeni İslam doğsun istiyoruz. "Ey şanlı Hünkar! Rikabu Estere sağlam bas!" Padişahlara binek taşı vardı şeyde, Topkapı Saray'ında da Padişah Hünkar'dır. O gelip oradan ata biner; sefere çıkacağı vakitte. Öyle çağırırlardı. Öyle çağırırlardı. Ey şanlı hünkar Rikabu Estere sağlam bas. Aslan gibi basar, kılıncı çeker, "Ya Allahu Ekber!". Osmanlı gelecek. Gelecektir. Karşılayacak. Mehdi (as)'a kılıncı giydirecek Eyüp Sultan'da. Teslim edecek, Hilafet makamının bütün emanetleri ona teslim eder. Allahu Ekber.

Acayip kuvvet var şimdi dünyada. Bu şey girdi ya.. Gevezelik, yok Beşarmış, yok şaşarmış. Hepsi Mısır'daki karışıklıklar, bir sürü ayaklanmalar hepsi süt liman bulacak. Mızır olanlar gider. Sabit kadem olanlar, Ehli Sünnet vel cemaat durur. Allah bizi o günlere yetiştirsin. Habib hürmetine Ya Rabbi. Sancak taşısınlar. Atlara binsinler. Atlara binsinler. Ben bile istiyorum ata bineyim. E yararı yok. Beni ata bindirdiler şeyde, Brunay'da da bir kişi bu taraftan tutardı beni, bir kişi bu taraftan beni atmasın diye at. Gittim resim de var, atın üstünde öyle. Ya Rabbi iyi günlere. Şiddet var, temizleyecek. Şeytanın saltanatı yıkılacaktır. Bugünden yarına kalmasın. Fatiha.

Küfre rıza küfürdür. Onun için derhal kafirlerin işi bitsin isterim. Melhame, kitaplarımızda bildirilen büyük harb için, şimdi o devletler harekettedir. Suriye bir vesile oldu. Rus, Suriye'nin kailesinde değildir. Yok. Onun istediği Deli Petro'dan itibaren sıcak denizlere inmektir. Varlıklarını göstermektir.Rekabet var. Amerikan'la Rus'un arasında dünya hakimiyeti için.

"La tekumus saate hatta taktatila fi'aten azimeten tekunu beynehum melhametun kubra davahum vahide". Hadis-i Şerif. "Kıyamet kopmaz ta ki dünya iki taraf olup da aralarında azim, büyük bir muharebe olmasın." İkisinin de davası aynıdır. Dünya hakimiyeti. Dünyaya hükmetmek ister Amerika. Rus der yok ben hükmedeceğim. İki taraftır şimdi.

Muharebe olacaktır. Bu muhakkaktır. Bizim yerimiz selamettir Allah'ın izniyle. Ama duramam buralarda şimdi. Bir hareketim var bilmiyorum. İnşa'Allah bir hareket edelim, çünkü ortalık acayipleşti. İyi günlere yetişelim. Saferul Hayr küfür ve şirki yıksın öyle geçsin. Rebiül Evvel bayramımız olsun. İkinci Safere vakit bırakmaz bu.

Safer'in ağırlığı üzerinden gitsin iki rekat Safer namazını kılayım. Var. İki rekatla on iki rekata kadar duhan vaktinde kılsın. Gece yarısında kılsın. Gece yarısından evvel kılsın. Sulüsül ahirde kılsın.

Yenilikler

FaceBook'dan takip et ...
Yeni Osmanlılar Genel Merkezi
... Twitter'den takip et
www_osmanli_de
Yeni Osmanlılar vimeo video arşivi
Yeni Osmanlılar Saltanatı
Yeni Osmanlılar YouTube video arşivi
Osmanlı Haqqani TV