Şeyh Nazım: Sultan

Şeyh Nazım Adil El-Rabbani

Sultanu Zillullah fil ard

Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 28 Kasım 2012 Sohbeti, Ş.M: Sultan Zillullah'tır. Zillullah. Şeyde, Akbaba Sultan'da levhası var, görürsünüz onu. Sultanu Zillullah fil ard. Subhan Allah. O olmayınca imkanı yoktur düzelmez. Sultanı isteriz. Öbürleri hep zibil. Bizi idare edecek Sultan lazım. Seçme meçme değil.

O çarşı değil, pazar değil de oradan buradan seçelim, yok bu hakikattir. Sultan Zillullahi fi ardi. Öyle itibar edeceğiz, ki müeyyeddir ve mükemmeldir. Ve heybettir aynı zamanda. Aynı zamanda. Onu istemeli millet. Yoksa o seçecekleri bandabulya (pazar) mı bu? Onu beğenmedim buraya git, bunu beğenmedim yok.

İşte bu zuhurat oldu da ferahladım. Milletin aklını başına getirecek, Sultanını getirecek ki işleri yoluna girsin. Değilse katiyen ve katibeten işleri doğrulmaz. Allah bizi Sultanla beraber eylesin. Amin Ya Rabbi, Allahımız bize Sultan gönder.

Amin Amin. Selamun Alal Murselin. Hususen Seyyidin Murselin ve Selametun Alal Hadirin vel Gaiyibinel Muminin. Vel Hamdulillahi Rabbil Alemin el Fatiha.

Yoksa ayak takımının elinde kaldı iş. Ötekilerin Sultanı var, Mısır'ın Sultanı var. Şam'ın Sultanı var; Bağdad'ın Sultanı var. Osmanlı'nın Sultanı var; Hicaz'ın Sultanı var. Acayip, acayip. Bak zahirde bile merasimlerde İmparator öndedir. Sonra Kral, sonra bu Cumhurreisleri gelir.

Onun için İngiliz'in Kraliçe'sinin bir ağırlığı var gittiği yerde. E bizim ne ağırlığımız var? Biz çarşıdan, pazardan adam toplayıp hükümet kurduk. Maşa'Allah. Kim izin verdi bunlara bunu yapmaya? Şeytan. Allah şeytanın şerrinden muhafaza etsin. Oku bana da. Fatiha. Aferin. Aferin. Yaklaşıyor iş, yaklaşıyor. Dur bakalım. Dur bakalım. Çok işler geliyor şimdi. Muharremul Haram içerisinde de başlar. Safer'de çoğu sefer ettirilecek. Sultanları gelecek, her memleketin. Görelim, hizmet edelim İnşa'Allah. Öyle değil mi damat? Evet.

Sultan'ın heybetini ne cumhurreisiymiş o. Nereden geldi? Köyden geldi. Kavga kıyamet, kıymetleri nedir? Kağat para. Sultanların kıymeti ne? Altın. Bu millet akıllanacak. Değilse yiyecek dayağı mamurlayıncaya kadar. Aman Ya Rabbi Tövbe Ya Rabbi. Biz Sultan istedik Cenab-ı Hak'tan. Bunu bildir. Korkma. Fatiha. Ümmühan Sultan Hazretleri var burada. İnşa'Allah gelecek Sultan. Bazen böyle acayip sünûhat gelir de ferahlarım. Allah'a şükür. Sizi de onlarla beraber göreyim Sultanlar'la. Amin Amin. La İlahe İll'Allah Seyyidina Muhammedun Resulullah. Fatiha. Hadi oğlum. Sağlam bas, sağlam bas.

Yenilikler

FaceBook'dan takip et ...
Yeni Osmanlılar Genel Merkezi
... Twitter'den takip et
www_osmanli_de
Yeni Osmanlılar vimeo video arşivi
Yeni Osmanlılar Saltanatı
Yeni Osmanlılar YouTube video arşivi
Osmanlı Haqqani TV