Şeyh Nazım: Yüksek Himmet

Şeyh Nazım Adil El-Rabbani

Osmanlı Ecdadımız'dır. Hürmet edeceksin!

Allah Allah. Allah bize nimetini takdir etmek lütfunda bulunsun. Her nimetini takdir edelim. Allah'a şükür. "Min kulli şey'in sebeba" (18:84) Cenab-ı Hak her şeyin bir şerefini halk eyledi. Onun için "Ya Musebbibel Esbab, Ya Mufettihal Ebvab, Ya Mukallibel Kulubi vel Ebsâr" "Teb'bit kulubena ala dinik, dinil islam, dinil Hak" Bunu ilan edeceğiz. İlan edeceğiz. İnşa'Allah küfür ayağımızın altında olacak.

Bu halimde hırslanıyorum, istiyorum Cenab-ı Hak'tan. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Allah Allah. Gayret, himmet; İslam'ın şeâridir. Gayreti olmayan İslam'dan uzaktır. Himmeti olmayan zibildir. İnsanın kadri kıymeti "ala haset himmetu" İnsanların kadri kıymetleri himmetleriyle ölçülür. "Zev-il himem-il âliye" derlerdi eskiden. "Zevil himemil âliye." Âliye himmet sahipleri. Başta olan adam onların sıfatı bu. "Zevil himemil âliye" Yüksek himmet sahipleri olacak. Sokaktan adam toplayıp da devlet yürümez. Yok, yok. Yedi yüz sene Ecdadımız hepsi "Zevil himemil âliye".

Küheylana binerken, binek taşı var Topkapı'da. Alkış yapardı şey orada hazır olan sipahiler, yeniçeriler, sarayın askeri. Sultan binek taşına çıktığında, küheylan gelir, küheylan çağrışırlardı. Ey Sultan! Ey Sultanımız! "Erkabı estere merdane bas!" Rikabu ester dediği küheylana. Merdane bas! Erkek gibi bas! Padişah hemen şeye binerdi, at böyle kalkardı. Heybet, azamet vardı. Bunlar zibil, zibil be bunlar. Bunların hükümetleri ne? Bütün dünyanınkilerin hepsi zibildir. Onun için hepsini, zibili toplayıp atacaklar yakın vakitte. Onun için hepsi de Sultanın önünde zayıf, nahif insan olmazdı.

Ejderha gibiydi böyle hepsi. Hepsi de kılınçları çeker, Padişah yürüdüğü vakit arkasından Sadrazam'ı, vezir vüzerası emirler hepsi kılınç çekip Padişah'ın arkasındaydı. "Rikabu estere merdane bas!" Yiğit gibi bas. Cuma selamlığına çıkardı Saraydan Ayasofya'ya. Bu Ayasofya'yı kapatanlar hayır etmedi. Halen de kapalıdır, etmeyecektir. Yıkılıcaktırlar.

İlk vazifeleri Ayasofya'yı camiye döndürmektir. Döndürmedikleri müddetçe ağızlarıyla kuş tutsalar, bunlar hayır etmez. "Zevil himamul aliye" Yüksek himmet sahipleri. İnsanın kadri kıymeti; ulûvvul himmetiylendir. Miskin olamaz. Mumin ejderha gibi olacaktır. Heybetli olacaktır. Maşa'Allah giydikleri elbiselerle de heybetli, azametlidirler. Ki onlar hücuma geçtiğinde kafir onların heybetinden dağılırdı. Osmanlı Ecdadımız'dır. Hürmet edeceksin! Hakkını vereceksin! O Mübarek sülalenin memedeki bebeğini, çocuğunu bile dışarıya attırdı. Ne hak ve selahiyeti vardı? Memedeki çocuğu da beraber.

Memleket, bre kılıncının hakkı be bu. Bunları üşenmez de atarsın, sen ne oldun, nasıl atarsınız? Hala o kanunu ne yürütürsünüz? Ah zevil himemul aliye.. İstanbul'u İstanbul yaptı onlar. Beton yığını yapmadı. Kerhane, meyhane yapmadı. Medreseler kurdu; camiler, dergahlar, türbeler, vakıflar, konaklar, köşkler. Ne kadar güzel İstanbul. İslambol'du, şimdi ne Frengistan'a benzer, ne gavuristana benzer. Himmet sahibiydi Ecdadımız, himmet sahibi. Onun için cennet mekan Vahdeddin çıkayım dedi, gideyim. Çıkayım, çünkü bunların rezilliği bitmez. Çıkayım sağ selamet gideyim. Ne gelirse başlarına çeksinler. Benim de kaderimdeyse; hiçbir Padişah Şam'da gömülü değil. Sultan Vahdeddin oradadır. Selimiye camisini gördün mü? İşte oradadır. O şeref ona verildi. Ona hakaret ettiler dünyada. Lakin ahirette derecesi çok yüksek oldu. Şam-ı Şerif onu kabul etti. Şam-ı Şerif'e defnolundu. Ya Rabbi bizi "zevil himemil âliye" olan mübarek kullarının peşine tak. Onlarla beraber olalım. Tekbir ile çıkalım, Allahu Ekber Allahu Ekber diyerekten çıkalım. Tekbiri milli Allahu Ekber. Şey mehter vurur ya mehterin şerefi ve azameti dünyayı titretirdi. Allahu Akber Allahu Ekber. Ey şanlı asker diyerekten. Allahu Ekber. Subhan Allah. Subhan Allah. Ne bu şimdiki alet edevat vardı ne hiç. Bir Selimiye kışlası yaptı Sultan Selim. Bir fırka asker girerdi içerisine. İki kardeş birbirini bulamamış, içerisinde Selimiye'nin.

Selimiye gibi bina yapabilir mi bunlar? Makina yok, vinç yok. Selimiye kışlası yapabilirler mi? Yapamazlar. Beton döküp çıkarlar. Nemrut kuleleri yaptılar. Ah ecdadımız, kadirlerini bilemedik. Ve kadirlerini sıfırlandırmak isteyenlerin elinde rezil oldu. Allah o rezilliği bizden alsın. Bizi şerefli olan ecdadımızın yoluna döndürsün. Ve min Allahu Tevfik. Fatiha.

Allah onlara rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Allahu Ekber. Kılınç alayına, kılınç kuşanmaya; Eyüb Sultan'da gelir Padişah orada kılınç kuşanırdı. Zannedersem iki kılınçtır; bir Hz. Ömer'in, biri Resulullah'ın kılıncı. Kılınç kuşanırdı Halife, Padişah, Sultan. Sultan adında heybet var. Cumhurreisi ahali içinde gider gelir. Kimse bilmez. Bu cumhurreisi bu mudur? Seçtik cumhurreisi.

Ananemizi bozdular. Milletimizden ürküp milletimizin şerefini ayak altı etmek istediler. Olmayacaktır. Osmanlı olmadı. Allah mekanlarını cennet eylesin. Ben onların yolundayım İnşa'Allah, onun yolunda olalım. Giydiklerini çıkarıp, zorla başlarına şapka giydirdiler. Giymeyenlerden kaç bin kişiyi idam ettiler. Şapka alameti küfürdür diye fetva verdikleri için kaç bin kişiyi astı. Her gün asılıyorlar, o aşağıda.

Allah bizi affeylesin. Kötü nefsimize bırakmasın. Ya Rabbi yetişsin Osmanlı, Sultanlarımız gelsin. Gelsin alsın emanetlerini. Sultan Selim gelecek İstanbul'a. Çıkan Sultan diyor, tekrar gelecektir İstanbul'a. Deniz yoluyla çıktı, İstanbul'a gelecektir. Ve Mehdi (as) emanetleri ondan Sultan Selim'den alacak. Emanetler kapalıdır. Ustaları nerededir bu emanetler demiş, gideyim göreyim. Demişler ki, giremezsiniz. Nasıl giremem diyor? Girilmez, edeble. Gireceğim, püskül. Şeye o mübareklerin hıfz olunduğu makam var aşağıda. Bir adım inmiş, ikinci adımda şakkk bir tokad gelmiş üzerine. Ağzı burnuna gitmiş, kulağına gitmiş. Onu ne yapacağız?

Çektiler, baktılar oooo. Ne hekim ne hakim buna. Ne demişler bunu oradaki bekçiler vurdu. Bekçiler var üzerinde cin tayfasından. İnsden de var. Bunları bana İstanbul'da söylediler. Bilirim. Ne yapsalar ağzı doğrulmaz. Nihayet o işten bilen adam bir Mübarek'i çağırmışlar. O da ayakkabısını çıkarıp bir vurmuş, doğrulmuş. İşte böyle. Böyle böyle sohbet ederim. Çıkayım millete konuşayım isterim. Çünkü bizim bildiğimizi bilen kalmadı. Sıfırlandılar. Boş kamış gibi millet şimdi. Biz çınar ağaçları gibiyiz Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle, şükür Allah'a. Çınar olunuz, kamış olma. Ne vurmuş, bir vurmada. Doğrulmuş, kalkmış. Allah bize tövbe nasib eylesin. Aman Ya Rabbi. Edebin dışına çıktı mı insanların kadri kıymeti kalmaz. Edeblendir insanların kadri kıymeti. Edebli insan kalmadı, bitti. Edeb bilen kalmadı. Başı açık gezenin şehadeti kabul değildi Osmanlı'da. Şimdi hepsi tepeleri kel, belli oluyor bunlar. Filan yerin adamları bizim adamlar. Hepsi kel, başına birşey giyemez. Başına birşey giyemez. Yasak! Yasak. Bere de giydirmezlerdi. Bir gün zaptiyelerden biri, bir adam bulmuş başında bere, tutmuş getirmiş karakola. Bu başında bere var demiş Komiser bey. Adın nedir demiş? Antanolik demiş. Tuh demiş, bre Ermeni'yi ne getirirsin bre. Bunlar giyebilir be sersem herif demiş. İyicene bastırmış, giyebilir. Sohbet nasıl bre? Uyur musun Mehmet?

Al götür bırak, ben de Müslüman zannettim. Bunlar Ermeni'dir, giyebilir bere. Bereyi de giydirmez. Hay fakir. Hatırlarım Abdurrahman Efendi vardı. Reisil Kurra İstanbul'da. Beyazıd camisinin imamıydı o. Ben o camide namaz kılardım. Beyazıd'da. Da görürdüm setre pantalon takım başında da bu kadar kafella. Çıkardı, içeride cübbesini giyer. Dışarı çıkarken setre pantalon, başında da böyle şey.

La İlahe İll'Allah, La İlahe İll'Allah Seyyidina Muhammedun Resulullah. (sav). Ya Resulullah. Seni tazim ederiz, fırsat ver göreyim ben de İstanbul'un İslambol olduğunu, göreyim. Binaları yıktı Boğaziçi'nde, şarap fabrikası kurdu. Mabedleri yıktılar; kerhane, meyhane kurdular. Allah affetmez onları. Allah. Onun için Türkler Ayasofya'yı açmadık sonra kadri kıymetleri olamaz. Hiçbir işleri yürüyemez. İtibarları da olmayacaktır. T.C. vatandaşı. T.C. diyor. T.C.'liği bırak. Devleti Aliyye'nin tebasıydık biz Osmanlı. Allahu Ekber, Vel Azametu Lillah, Vel İzzetu Lillah. Ya Rabbi o izzetli kullarından bize de gönder Ya Rabbi.

Fatiha.

Yenilikler

FaceBook'dan takip et ...
Yeni Osmanlılar Genel Merkezi
... Twitter'den takip et
www_osmanli_de
Yeni Osmanlılar vimeo video arşivi
Yeni Osmanlılar Saltanatı
Yeni Osmanlılar YouTube video arşivi
Osmanlı Haqqani TV