Neden Saltanat?

Neden Saltanat

Saltanat en güzel idare şeklidir. Peygamberler dahi Sultan olmuştur.

La ilahe illallah. Muhammeden Resülullah. La havle vela kuvvete illa billahil aliyyül aziym. Meded ya Sultan-ul Evliya! Himmet ya Sahibuzzaman!
Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina ve habibiyna Muhammed.

Evliyalar Sultanı Şeyh Nazım Kıbris-i hazretlerinin duası ve desteği ile hareket eden Yeni Osmanlılar Saltanat ve Hilafet konusuna ehemniyetle üzerinde durmaktadır.

Cünkü bugün Islam Aleminde büyük bir sorun vardır. Bu sorun hem bütün müslümanların aleyhine olduğu kadar, Batı Alemininde aleyhinedir ve hatta bütün dünyanın aleyhinedir. Içinde bulunduğumuz Dünyadaki şartlar Islam Aleminde Merkeziyetçi bir Otorite´ nin yeniden ihya edilmesi ihtiyacı doğurmuştur.

Yalnız bilinmesi gereken Islam bir Hukuk Dinidir. Kanunları ve Nizamları vardır. Ve bu kanunları icra edecek bir makam var olması lazım gelir. Islam´ ın başlangıcında kanunları yürürlüğe koyan, icra eden Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa S.A.v´ in bizzat kendisidir.

Efendimizin Hakk´ a yürümesinin ardından işaret etmiş olduğu Hilafet Müessesesi kurulmuştur. Ve yine Efendimizin işaret etmiş oldukları şahsiyetler birbirleri ardından Hilafet Makamına oturmuş ve Kuran Ahkamı ve de Resülullahın Sünnetleri ile hüküm etmişlerdir.

Nitekim Islam Dininin yayılması ve Islam topraklarının genişlemesi ile birlikte asayişin temini zorlaşmış ve böylece Saltanat ta tatbik edilmeye başlanmıştır.

Saltanat Sistemi Mutlakiyeti esas alır yani Tek Adamın Idaresi söz konusudur. Tek adamın Otoritesi toplumun tek bir ses altında birleşmesine olanak sağlar. Ikinci bir ses millet içerisinde ikilik çıkaracak ve bölünmeye yol açacaktır. Islam ise müslümanların birbirlerinden ayrılmasını değil, müslümanların birleşmesini emreder.

Bu birleşmenin bir farz olduğu düşünüldüğünde ve yine Islam Dininin bir başka emri olan; Gücün yetiyorsa, Elinle düzelt! tatbik edilmesi söz konusu olduğunda, şartlar göz önünde bulundurulduğunda Peygamber Efendimizin kendilerine izin vermiş olduğu şahıslar Kuran Ahkamı ve Efendimizin Vasiyetleri doğrultusunda ictihad yaparak Saltanatı niçin tatbik ettikleri anlaşılacaktır.

Saltanat din dışı değildir. Hatta Peygamberlerin Sultan oldukları ve kendilerinden sonra makamlarına oğullarını atadıklarını Kuran-I Kerim bize haber veriyor.

Evliyalar Sultanı Şeyh Nazım el Hakkani hazretleri bir sohbetinde:
Hazreti Muaviye Efendimizden aldığı işaretler neticesinde Islam ülkesine emir oldu. Sultan oldu, Hükümdar oldu. Sonra yerine oğlu geçti. Hemen bunun tatbik edilmesiyle birlikte müslümanların birbirinden ayrılmasının önüne geçildi ve fitne kapısı kapandı. Seçmeye başlayacak olsaydı, bütün islam alemi darmadağın olacaktı.

Kuran-ı Kerim´ de zaten Melik yani Sultan istenmesi beyan edilmiştir. Yani„Mülk“.

Süleyman Peygamber Melik idi. O hem Peygamber idi, hem Sultan idi. Davud Peygamber hem Peygamber hem Sultan.

Efendimizin tatbik etmiş olduğu idare şeklinde tek kimse vardı. Tek kişi hüküm sahibi idi. En güzel idare şekli tek kimsenin söz sahibi olmasıdır. Söz ayağa düştüğü zaman şimdiki hal meydana gelir. Türkiye´ nin hali iç açıcı mı? Kıbrıs´ ın ki iç açıcı mı? Avrupa´ nın hali iç açıcı mı?

Ingiltere´ nin kralı var ama, kralı pasif hale getirdiler. Yani iktidarı elinden aldılar. O kral orada sembolik olarak duruyor. Sen karışma, sen kral olarak otur dediler. Atacak , tutacak, kesecek biz olacağız. Ve böylece fesat girdi.

Allah bizi doğruyu anlayan ve doğruyu uygulayanlardan eylesin!


Fatiha

Yenilikler

FaceBook'dan takip et ...
Yeni Osmanlılar Genel Merkezi
... Twitter'den takip et
www_osmanli_de
Yeni Osmanlılar vimeo video arşivi
Yeni Osmanlılar Saltanatı
Yeni Osmanlılar YouTube video arşivi
Osmanlı Haqqani TV